რუსული სადამსჯელო ხელწერა და აღშფოთებული ევროპისგან გამოგზავნილი საბნები – რეალური ისტორიები

მა­შინ, რო­ცა ევ­რო­პის შუ­აგ­ულ­ში იბ­ომ­ბე­ბა ქა­ლა­ქე­ბი და უკ­რა­ინა სის­ხლმდი­ნა­რე...