გვიჭერენ თუ არა ევროპელები მხარს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად? – რას წერს ფრანგული „ფიგარო“

ცნო­ბილ ფრან­გულ გა­მო­ცე­მა­ში – „ფი­გა­რო“ – გა­მო­კით­ვა ჩა­ტარ­და, სა­დაც დას­მუ­ლი იყო კითხვა...