პაქსლოვიდი – სერიოზული ეტაპი და საიმედო მედიკამენტი საქართველოში COVID პანდემიის დაძლევისთვის

სა­უბ­რობს ინ­ფექ­ცი­ური პა­თო­ლო­გი­ის, შიდ­სის და კლი­ნი­კუ­რი იმ­უნ­ოლ­ოგი­ისცენ­ტრის...