ფრაქ­ცია „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ დე­პუ­ტატ გი­ორ­გი ცა­გა­რე­იშ­ვი­ლის­თვის გულ­და­საწყვე­ტი იყო პრე­ზი­დენ­ტის მი­ერ ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბი­სა და ნა­ცი­ონ­ალ­ური მოძ­რა­ობ­ის ერთ სიბ­რტყე­ში მოხ­სე­ნი­ება.

„მე მახ­სოვს სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი 2007 წლის 7 ნო­ემ­ბერს რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე, ქოლ­გით ხელ­ში რო­გორ იგ­ერი­ებ­და მა­ნი­აკ­ებს, არ­აკ­აც­ებს და კა­ცის მკვლე­ლებს — გა­მოგ­ზავ­ნილს მე­რა­ბიშ­ვი­ლის და სა­აკ­აშ­ვი­ლის მი­ერ. მე მინ­და მას ვუ­სურ­ვო — იმ გად­მო­სა­ხე­დი­დან შე­ხე­დოს დღე­ვან­დე­ლო­ბას, შე­ხე­დოს დღე­ვან­დელ ოპ­ონ­ენ­ტებს — ეს ად­ამი­ან­ები არ შეც­ვლი­ლან. მათ სძი­ნავთ და ფიქ­რო­ბენ — რო­გორ­მე და­ამ­ხონ ქვე­ყა­ნა, რო­გორ­მე მო­იპ­ოვ­ონ ძა­ლა­უფ­ლე­ბა ყვე­ლა მან­ქა­ნის და მე­ქა­ნიზ­მის გა­მო­ყე­ნე­ბით. ქალ­ბა­ტო­ნო სა­ლო­მე, მე მინ­და, თქვენ, პირ­ველ რიგ­ში, იყ­ოთ ფხიზ­ლად! დამ­წყდა გუ­ლი, რო­დე­საც ამ მა­ღა­ლი ტრი­ბუ­ნი­დან, თქვენ ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა და ნა­ცი­ონ­ალ­ური მოძ­რა­ობა ერთ სიბ­რტყე­ში და­აყ­ენ­ეთ. ეს არ­ის გულ­და­საწყვე­ტი. ეს იყო ცუ­დი მო­სას­მე­ნად და აღ­საქ­მე­ლად“, — გა­ნაცხა­და გი­ორ­გი ცა­გა­რე­იშ­ვილ­მა.