მიხა კაპანაძე

და­ამ­თავ­რა თსუის იურ­იდი­ული ფა­კულ­ტე­ტი;

არ­ის /სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტთა ახ­ალი თა­ობა ალი­ონი 21ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ჟურ­ნა­ლის­ტი;

„ჩე­მი მშობ­ლე­ბი – ნი­ნო ქავ­თა­რა­ძე და გე­ლა კა­პა­ნა­ძე „ალი­ონ­ელ­ები“ იყ­ვნენ. მათ­გან მოს­მე­ნი­ლი მაქ­ვს, რომ „ალი­ონ­ში“ პრი­ორ­იტ­ეტი ყო­ველ­თვის ენ­იჭ­ებ­ოდა ობი­ექ­ტუ­რო­ბას და გა­და­ცე­მა­ში არ­ას­დროს იგ­რძნო­ბო­და რო­მე­ლი­მე პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის ინ­ტე­რე­სე­ბის გავ­ლე­ნა“.

„ალი­ონი 21“-ის გუნ­დს შე­ვუ­ერ­თდი სა­ინ­ტე­რე­სო ვებ-პორ­ტა­ლის ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი ხიბ­ლის გა­მო. მინ­და ჟურ­ნა­ლის­ტთა ახ­ალ­მა თა­ობ­ამ შეც­ვა­ლოს ის რე­ალ­ობა, რაც დღეს მე­დი­აში სუ­ფევს“.

ინგა კაკულია

ლუკა შაორშაძე

მათე კილასონია

ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი