ჟურ­ნა­ლის­ტი თა­მაზ ბეს­ტა­ვაშ­ვი­ლი თა­ვის ფე­ის­ბუკგვერ­დზე პოს­ტს აქ­ვეყ­ნებს, რო­მელ­საც ჩვე­ნი სა­აგ­ენ­ტო სა­გუ­ლის­ხმო კითხვე­ბის შემ­ცველ პოს­ტად მი­იჩ­ნევს.

„რა­საც ამ დღე­ებ­ში ვი­დეოებს ვუ­ყუ­რებ რუს „ლტოლ­ვი­ლებ­ზე”, სულ უფ­რო ვრწმუნ­დე­ბი, რომ რუ­სეთ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს „ხა­ვერ­დო­ვა­ნი ოკ­უპ­აცია” და­იწყო. სულ ახ­ალ­გაზ­რდე­ბი შე­მო­დი­ან, სი­არ­ულ­ით­აც სამ­ხედ­რო­ებ­ივ­ით და­დი­ან… ერთ ვი­დე­ოზე კარ­გად ჩანს, რომ სამ­ხედ­რო ყა­იდ­ით გა­და­ად­გილ­დე­ბი­ან, მწყობ­რით, ერ­თმა­ნე­თის მი­ყო­ლე­ბით… ამ­ათ ეძ­ახ­ით ლტოლ­ვი­ლებს?! მე უფ­რო კარ­გად გაწ­ვრთნი­ლი დი­ვერ­სან­ტე­ბი მგო­ნია და დრო რომ დად­გე­ბა, ქვე­ყა­ნას აურ­ევ­ენ რუ­სეთ­თან შეკ­რულ აქა­ურ მო­ღა­ლა­ტე­ებ­თან ერ­თად.

სა­ვი­ზო რე­ჟი­მია ას­ამ­ოქ­მე­დე­ბე­ლი და საზღვრე­ბი ჩა­სა­კე­ტი, თო­რემ ააოხ­რე­ბენ ქვე­ყა­ნას. გგო­ნი­ათ, პუ­ტინს უკ­რა­ინ­იდ­ან რომ გა­აძ­ევ­ებ­ენ, გა­ჩერ­დე­ბა? გახ­სოვთ, რო­გორ და­იწყო აფხა­ზე­თის და ცხინ­ვა­ლის ამ­ბე­ბი? — ვი­თომ დი­დი არ­აფ­ერი — რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ობ­ას ურ­იგ­ებ­დნენ. ახ­ლაც „დი­დი არ­აფ­ერია“, „პუ­ტი­ნის რე­ჟიმს გა­მოქ­ცე­ული“ ლტოლ­ვი­ლე­ბი შე­მო­უშ­ვეს, დი­დი ამ­ბა­ვი”…