71 ბავ­შვის ევ­აკუ­აცია მო­ხერ­ხდა სუ­მი­დან, რომ­ლებ­საც 2 კვი­რა მა­ლავ­დნენ მი­წის­ქვეშ